Schoolgids en kalender Polsstok

 

Aan het begin van elk nieuwe schooljaar verspreidt Polsstok de schoolgids en schoolkalender onder haar ouders.

De schoolgids bevat alle relevante informatie voor ouders om gedurende het schooljaar bij de hand te hebben. Ook bevat de schoolgids achtergrondinformatie die betrekking heeft op alle aspecten die te maken hebben met het onderwijssysteem van de school.

Hieronder is de schoolgids in pdf-formaat te downloaden.

Schoolgids 2018 - 2019


Schoolondersteuningsprofiel
In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een eigen schoolondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan alle leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te ondersteunen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.

  Hier kunt u ons School Ondersteunings Profiel downloaden


 

 

Komende activiteiten

 
Ouder- en kindgesprekken (rapportfolio-gesprekken)

Twee keer per jaar vinden er rapportfolio-gesprekken plaats. Het Rapportfolio wordt door het kind, de ouder(s) en de leerkracht ingevuld en geeft daardoor een breder beeld van de ontwikkeling van het kind.

Een belangrijk doel van het Rapportfolio is dat een leerling van Polsstok steeds meer zelfsturing heeft en verantwoordelijkheid krijgt over zijn/haar leerproces en dat school en ouders daar aan ondersteunend kunnen zijn. Het Rapportfolio gesprek is met kind, ouder(s) en leerkracht.

Deze gesprekken zijn opgenomen in de jaarplanning en zijn voor ouder(s)/verzorger(s) verplicht. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Als u langer de tijd nodig heeft dan het geplande gesprek of na afloop nog met vragen zit, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht. 

 

De kleuterleerkrachten voeren dit gesprek aan de hand van de vorderingen van kinderen die zij door middel van observaties in beeld hebben gekregen.