Het Leerorkest

 

Het Leerokest is in 2005 gestart in Amsterdam Zuidoost (http://www.leerorkest.nl). Het concept is uniek. Wekelijks wordt in schooltijd door alle kinderen groepsgewijs op een instrument geoefend. Er worden specifieke orkestpartijen ingestudeerd en de kinderen maken vanaf het eerste jaar direct deel uit van een orkest.

Elk jaar start een nieuw orkest met nieuwe leerlingen en stromen de anderen door naar het tweede,-derde of vierdejaarsorkest.

Het Leerokest Zuid-Oost heeft aangegeven dat ze graag in gesprek willen gaan met de docenten van Instituto Baccarelli over hoe zij hun leerlingen benaderen, behouden en wat voor methodes ze gebruiken in het onderwijs aan jongeren en kinderen. Verder is het boeiend voor de leerlingen van het Leerorkest Zuidoost en Instituto Baccarelli om elkaars wereld te leren kennen en al spelenderwijs kennis te maken met de andere cultuur.
Op 9 september is het Instituto Baccarelli aan de hand van een film en discussie gepresenteerd in het teamoverleg van het Leerokest Zuidoost. De presentatie is goed ontvangen en heeft geleid tot het aanscherpen van het gezamenlijke programma.

CENTRAL DE CULTURA

Programma ter bevordering van de culturele samenwerking tussen het Fonds voor Cultuurparticipatie en Brazilië.
2010-2012
Instituto Baccarelli en het Leerorkest Zuidoost


Saskia Schoolland

    

Instituto Baccarelli en het Leerorkest Zuidoost; uitwisseling in het kader van het programma Central de Cultura

 Instituto Bacarelli is de Braziliaanse variant van wat in Nederland bekend staat als ‘Het Leerorkest’ (http://www.institutobaccarelli.org.br). Instituto Baccarelli is in 1996 gestart als initiatief van de Braziliaanse musicus Baccarelli naar aanleiding van een enorme brand in een van de grootste sloppenwijken van São Paulo. Baccarelli wilde met de muziek het leed bij veel inwoners en vooral kinderen verzachten.  Hij startte met muzieklessen op een basisschool in São Paulo.  Inmiddels is Instituto Baccarelli uitgegroeid tot een begrip in Brazilië en bereiken de muziekprojecten jaarlijks 1450 jongeren vanaf zeven jaar. 

Klik op de onderstaande links: 
http://www.youtube.com/watch?v=p6hzDs9Zw0w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IrJfjrNefIs.

Instituto Baccarelli zet muziek in als middel tot emancipatie en sociale transformatie. Het is vergelijkbaar met projecten als El Sistema in Venezuela.

Zij zijn de grondleggers van een methode om door het bespelen van een muziekinstrument een uitweg te vinden uit de vaak kansarme omgeving. De muziek geeft de kinderen ‘een stem’, brengt ze in  contact met een nieuwe wereld en maakt dat ze zich meer ‘gezien’ voelen.

Daarnaast biedt Instituto Baccarelli kinderen met echte muzikale gaven de kans de eerste stappen te zetten op weg naar een  muzikale carrière en zich via workshops en masterclasses verder te  professionaliseren.  

Bekende Braziliaanse musici hebben zich verbonden aan instituto Baccarelli en ook het bedrijfsleven steunt het muziek programma.

Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) wil in het kader van het de culturale uitwisseling met Brazilië een samenwerking met Baccarelli aangaan. Doordat Orquestra Sinfonica de Heliópolis van het Instituut op tournee in Duitsland is, bestaat er de mogelijkheid om ze voor ruim twee dagen naar Nederland te halen. Er is een programma opgesteld om ‘al spelende’ verder kennis te maken en de mogelijkheden tot uitwisseling in de toekomst te onderzoeken. Deze uitwisseling wordt gesteund door het Muziekcentrum van de Omroep (MCO), het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (NFPK) en Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).

De focus van het FCP bij het ondersteunen van deze uitwisseling ligt in het opzetten van een samenwerking met het Leerorkest Zuidoost. Dit is onderdeel van het programma Central de Cultura van het FCP.

Central de Cultura heeft als doel het stimuleren van de artistieke ontwikkeling en diversiteit van de actieve kunstbeoefening van het amateurveld in Nederland. Daarbij wordt uitgegaan van duurzame samenwerking tussen Braziliaanse en Nederlandse doelgroepen. 

De projecten die binnen Central de Cultura van start gaan, zijn er op gericht om uitwisseling, wederzijdse beïnvloeding en inspiratie (nieuwe vormen/cross-overs) tot stand te brengen. Doel is om jongeren de mogelijkheid te bieden kennis en vaardigheden uit te wisselen, daarmee nieuwe inspiratie op te doen en zichzelf verder te ontwikkelen. Ook is het uitdagend voor hen om hun kunsten te kunnen meten op internationaal niveau. 

 

Laatste nieuws

Waar is het nieuws te vinden?!
Waar is het nieuws te vinden?!
03/09/2018
Welkom ouder(s)/verzorger(s)!   Polsstok ..