1
za
Voorjaarsvakantie
16/02/2019 t/m 03/03/2019
11
ma
Ouder- en kindgesprekken (rapportfolio-gesprekken)
11/03/2019 t/m 15/03/2019

Twee keer per jaar vinden er rapportfolio-gesprekken plaats. Het Rapportfolio wordt door het kind, de ouder(s) en de leerkracht ingevuld en geeft daardoor een breder beeld van de ontwikkeling van het kind.

Een belangrijk doel van het Rapportfolio is dat een leerling van Polsstok steeds meer zelfsturing heeft en verantwoordelijkheid krijgt over zijn/haar leerproces en dat school en ouders daar aan ondersteunend kunnen zijn. Het Rapportfolio gesprek is met kind, ouder(s) en leerkracht.

Deze gesprekken zijn opgenomen in de jaarplanning en zijn voor ouder(s)/verzorger(s) verplicht. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Als u langer de tijd nodig heeft dan het geplande gesprek of na afloop nog met vragen zit, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht. 

 

De kleuterleerkrachten voeren dit gesprek aan de hand van de vorderingen van kinderen die zij door middel van observaties in beeld hebben gekregen. 

 

Nieuwe foto's