Welkom op de website van basisschool Polsstok

 

Onze school is een van de scholen van Stichting Bijzonderwijs. Gezamenlijk verzorgen wij het onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag in Amsterdam Zuidoost. Via deze website kunt u inloggen op de website van ons bestuur. Welkom op de website van basisschool Polsstok!

Polsstok  In mei 2007 is Polsstok verhuisd naar de huidige, nieuwe, locatie. Waren we eerst een buurtschool tussen de flats van de D E buurt. Op het moment dat de flats zijn neergehaald heeft de school de plaats ingenomen als kloppend hart van de wijk. Naast de fysieke verandering van de wijk (laagbouw), is de wijk ook sociaal in verandering. 

Zo is de school niet alleen maar een vindplaats maar ook de verbindende factor in de wijk. Mede door deze uitstraling is het mogelijk geweest om rondom de school meerdere sportveldjes, ontwikkelplaatsen en speeltuinen te creëren, met de buurtmoestuinen en het ‘Cruijffcourt’.

Het hoofdgebouw heeft twee lagen en de school maakt deel uit van de DE brede school. Het bevat 17 lokalen, een ouderkamer, een speellokaal, een inpandige gymzaal,  twee technieklokalen en een kooklokaal. De school heeft een uitdagend schoolplein, dat in 2014 verder zal worden ingericht, in het kader van de gezonde school, als natuur- en sportspeelplein.

De bruisende Brede School.  Polsstok verzorgt een breed aanbod aan onderwijs op levensbeschouwelijke basis. Hierbinnen nemen wij de culturele/levensbeschouwelijke rijkdommen van de leerlingen als startpunt. Door het grote aanbod van brede schoolactiviteiten (de stuif), wordt er naast de cognitieve ontwikkeling veel aandacht besteed aan brede talentontwikkeling. Op deze wijze begeleiden wij onze leerlingen om proactieve wereldburgers te worden.

Indien u vragen mocht hebben dan treft u onder contactgegevens ons telefoonnummer, namen van directieleden en ons algemene e-mailadres aan.

 

 
 
 


Onze school is gezond! 

Basisschool Polsstok is een gezonde school. Dit betekent dat wij structureel werken aan de gezondheid van onze leerlingen. Een Gezonde School verbetert de gezondheid van leerlingen.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema ‘sport en bewegen’ Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: Gym+, SportBuurClubs (turnen, beebal/honkbal, hockey), de stuif, schoolzwemmen, kleutergym, reguliere gymlessen (2x 45 min per week)

Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden.

Wilt u meer weten over het Vignet Gezonde School? Kijk dan op de website van het Vignet Gezonde School: 

http://www.gezondeschool.nl/

 

Komende activiteiten

 
Schoolvoetbaltoernooi Amsterdam Zuidoost
Voorrondes:
woensdagmiddag 17 en 24 september en 1 oktober op de sportvelden van SV Zuidoost United
De finaledag wordt op 8 oktober op de velden van sportpark de Toekomst gespeeld (amateurcomplex Ajax).
 
 
 

Laatste nieuws

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1
24/08/2014
Op deze pagina kunt u de eerste nieuwsbrief (24/08..
 
Gastles UNICEF
Gastles UNICEF
04/08/2014
Op donderdag 19 juni heeft groep 8 heeft een gastl..

Nieuwe foto's