Welkom op de website van basisschool Polsstok

 

Polsstok is een van de zeven scholen van Stichting Bijzonderwijs.

Polsstok is een bruisende school die passend onderwijs biedt op levensbeschouwelijke grondslag. Wij nemen de culturele en levensbeschouwelijke rijkdommen van de leerlingen als startpunt en bieden de leerlingen onderwijs op maat. Er wordt gekeken naar de leerbehoeften van de kinderen waardoor alle kinderen een passend aanbod krijgen. Kinderen die meer aankunnen, krijgen meer uitdaging door deel te nemen aan het plusproject. In dit plusproject staat verrijking en samenwerking centraal. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen eveneens een passend aanbod. Dit door middel van extra instructie en begeleiding tijdens de verwerking van de stof.

Sinds 2014 is de school ook op het gebied van ICT een koploper geworden, zij werkt reeds op leerling niveau in vier groepen met tablets. Het aantal groepen zal in de komende jaren worden uitgebreid.
Het gebouw heeft twee lagen en een aantal extra ruimtes. De school bevat 17 lokalen, een ouderkamer, een speellokaal, een inpandige gymzaal, twee technieklokalen en een kooklokaal. De school is mede-initiatiefnemer en oprichter van de DE Brede School.

De school gaat, na in 2014 uitgeroepen te zijn als sportiefste school van Amsterdam,  in het schooljaar 2014-2015 het schoolplein in het kader van de gezonde school inrichten als natuur- en sportspeelplein.

Op basisschool Polsstok leren alle kinderen tijdens de muzieklessen vanaf groep 4 een muziekinstrument bespelen. Elk leerjaar heeft een eigen leerorkest.

Door de grote diversiteit in het aanbod aan Brede School activiteiten, wordt er naast de cognitieve ontwikkeling ook veel aandacht besteed aan brede talentontwikkeling. Op deze wijze begeleiden wij onze leerlingen optimaal om proactieve wereldburgers te worden.

DE Brede School.  

Polsstok wil het kloppend hart van de wijk zijn. Naast de fysieke plek is de school ook een vindplaats en een verbindende factor binnen de wijk.

Door deze uitstraling is zij partner in vele buurt en wijkinitiatieven. Door de integrale benadering van de wijk is het mogelijk geweest om rondom de school meerdere sportveldjes, ontwikkelplaatsen(o.a.  moestuinen) en speeltuinen te creëren. Het ‘Cruijffcourt’ wordt dan ok voor en tijdens en naschooltijd gebruikt. 
Mocht u vragen hebben dan treft u onder het kopje “contactgegevens” ons telefoonnummer, namen van directieleden en ons algemene e-mailadres aan.

 

 
 
 


Onze school is gezond! 

Basisschool Polsstok is een gezonde school. Dit betekent dat wij structureel werken aan de gezondheid van onze leerlingen. Een Gezonde School verbetert de gezondheid van leerlingen.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema ‘sport en bewegen’ Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: Gym+, SportBuurClubs (turnen, beebal/honkbal, hockey), de stuif, schoolzwemmen, kleutergym, reguliere gymlessen (2x 45 min per week)

Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden.

Wilt u meer weten over het Vignet Gezonde School? Kijk dan op de website van het Vignet Gezonde School: 

http://www.gezondeschool.nl/

 

Laatste nieuws

Tabelt onderwijs op Polsstok
Tabelt onderwijs op Polsstok
05/10/2014
Sinds het nieuwe schooljaar owrdt er in de groepen..
 
Week van de pauzehap
Week van de pauzehap
21/09/2014
Van 22 t/m 26 september doen lln. van de groepen 5..

Nieuwe foto's