Welkom op de website van basisschool Polsstok

 

Polsstok is een van de zeven scholen van Stichting Bijzonderwijs.

Polsstok is een bruisende school die passend onderwijs biedt op levensbeschouwelijke grondslag. Wij nemen de culturele en levensbeschouwelijke rijkdommen van de leerlingen als startpunt en bieden de leerlingen onderwijs op maat. Er wordt gekeken naar de leerbehoeften van de kinderen waardoor alle kinderen een passend aanbod krijgen. Kinderen die meer aankunnen, krijgen meer uitdaging door deel te nemen aan het plusproject. In dit plusproject staat verrijking en samenwerking centraal. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen eveneens een passend aanbod. Dit door middel van extra instructie en begeleiding tijdens de verwerking van de stof.

Sinds 2014 is de school ook op het gebied van ICT een koploper geworden, zij werkt reeds op leerling niveau in vier groepen met tablets. Het aantal groepen zal in de komende jaren worden uitgebreid.
Het gebouw heeft twee lagen en een aantal extra ruimtes.

De school gaat, na in april 2015 uitgeroepen te zijn als sportiefste school van Nederland, in het schooljaar 2014-2015 het schoolplein in het kader van de gezonde school inrichten als natuur- en sportspeelplein.

Op basisschool Polsstok leren alle kinderen tijdens de muzieklessen vanaf groep 4 een muziekinstrument bespelen. Elk leerjaar heeft een eigen leerorkest.

Door de grote diversiteit in het aanbod aan Brede School activiteiten, wordt er naast de cognitieve ontwikkeling ook veel aandacht besteed aan brede talentontwikkeling. Op deze wijze begeleiden wij onze leerlingen optimaal om proactieve wereldburgers te worden.

De school bevat 17 lokalen, een ouderkamer, een speellokaal, een inpandige gymzaal, twee technieklokalen en een kooklokaal. De school is mede-initiatiefnemer en oprichter van de DE Brede School.

DE Brede School.  

In DE Brede School werken scholen van verschillende besturen in één bepaalde wijk samen met onder meer welzijnsorganisaties en verenigingen die in de buurt actief zijn. In veel gevallen wordt ook samengewerkt met organisaties voor tussenschoolse- en naschoolse opvang. Alle scholen van Stichting Bijzonderwijs maken deel uit van een brede schoolcluster. Daardoor kunnen kinderen deelnemen aan een programma van naschoolse activiteiten (De Naschoolse Activiteiten). Doel van die activiteiten is brede talentontwikkeling; een kind kan méér ontwikkelen dan taal, rekenen en lezen alléén.

Ook worden afspraken gemaakt met collega-scholen en andere deelnemende organisaties, bijvoorbeeld over schooltijden, gezamenlijke studiedagen, sportdagen of projecten.

  • Mocht u nog vragen hebben of uw kind willen aanmelden, dan treft u onder het kopje “contact” ons telefoonnummer, namen van directieleden en ons algemene e-mailadres aan.

 

 
 
 

Onze school is gezond! 

Basisschool Polsstok is een gezonde school. Dit betekent dat wij structureel werken aan de gezondheid van onze leerlingen. Een Gezonde School verbetert de gezondheid van leerlingen.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor de thema's:

  • Bewegen en sport
  • Voeding

Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: Gym+, SportBuurClubs (turnen, beebal/honkbal, hockey), de stuif, schoolzwemmen, kleutergym, reguliere gymlessen (2x 45 min per week). Daarnaast drinken we op school water, eten we tijdens het 10 uurtje fruit en stimuleren we gezonde traktaties op school.

Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden.

Wilt u meer weten over het Vignet Gezonde School? Kijk dan op de website van het Vignet Gezonde School: 

http://www.gezondeschool.nl/

 

Laatste nieuws

Waar is het nieuws te vinden?!
Waar is het nieuws te vinden?!
24/04/2017
Welkom ouder(s)/verzorger(s)! Sinds 2015 werkt ..
 

Nieuwe foto's