Welkom op de website van basisschool Polsstok

 
Op onze website kunt u kennismaken met onze groepen en hun leerkrachten onder het tabje 'Groepen'. Daarnaast is er een aantal teamleden zonder groep.
Zij zijn te vinden onder het tabje 'Schoolteam'.
 
Er bestaat eveneens een mogelijkheid om de schoolgids van onze school te downloaden.
 
Daarnaast kunt u via deze website kennis te nemen van onze kalender. Hierin zijn tevens alle vakanties en vrije dagen gedurende het gehele jaar opgenomen.
Onze school is een van de scholen van Stichting Bijzonderwijs. Gezamenlijk verzorgen wij onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag in Amsterdam Zuidoost. Via de website kunt u inloggen op de website van ons bestuur.
 
Indien u vragen mocht hebben dan treft u onder contactgegevens ons telefoonnummer, namen van directieleden en ons algemene e-mailadres aan.
 
DE Brede school
 
In de brede School werken scholen van verschillende besturen in één bepaalde wijk samen met onder meer welzijnsorganisaties en verenigingen die in de buurt actief zijn. In veel gevallen wordt ook samengewerkt met organisaties voor tussenschoolse- en naschoolse opvang.
Alle scholen van Stichting Bijzonderwijs maken deel uit van een brede schoolcluster. Daardoor kunnen kinderen deelnemen aan een programma van naschoolse activiteiten (De Naschoolse Activiteiten). Doel van die activiteiten is brede talentontwikkeling; een kind kan méér ontwikkelen dan taal, rekenen en lezen alléén.
Ook worden afspraken gemaakt met collega-scholen en andere deelnemende organisaties, bijvoorbeeld over schooltijden, gezamenlijke studiedagen, sportdagen of projecten.
  • Mocht u nog vragen hebben of uw kind willen aanmelden, dan treft u onder het kopje “contact” ons telefoonnummer, namen van directieleden en ons algemene e-mailadres aan.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze school is gezond! 

Basisschool Polsstok is een gezonde school. Dit betekent dat wij structureel werken aan de gezondheid van onze leerlingen. Een Gezonde School verbetert de gezondheid van leerlingen.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor de thema's:

  • Bewegen en sport
  • Voeding

Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: Gym+, SportBuurClubs (turnen, beebal/honkbal, hockey), de stuif, schoolzwemmen, kleutergym, reguliere gymlessen (2x 45 min per week). Daarnaast drinken we op school water, eten we tijdens het 10 uurtje fruit en stimuleren we gezonde traktaties op school.

Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden.

Wilt u meer weten over het Vignet Gezonde School? Kijk dan op de website van het Vignet Gezonde School: 

http://www.gezondeschool.nl/

 

Laatste nieuws

Waar is het nieuws te vinden?!
Waar is het nieuws te vinden?!
03/09/2018
Welkom ouder(s)/verzorger(s)!   Polsstok ..
 

Nieuwe foto's